container

COMPANIE

Misiunea

DLM este o organizaţie cooperatistă specializată în domeniul managementului lanţului de aprovizionare pentru toate produsele industriale şi în special pentru produsele chimice (periculoase sau nu). În ultimii ani, grupul s-a concentrat în special pe transportul, depozitarea, păstrarea şi distribuţia către terţi a produselor chimice lichide şi solide, folosindu-se pentru activităţile specifice de propriile structuri, membri angajaţi, personal angajat şi parteneri fideli. Societatea este certificată conform UNI EN ISO 9001:2015 şi garantează propriilor clienţi că toate activităţile încredinţate se desfăşoară conform unor principii strict prestabilite.